MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ

AFETE HAZIR DİRENÇLİ BİR TÜRKİYE İÇİN

YAYGIN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
TOPLUM TEMELLİ MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ

Hakkımızda

Afet risklerinin azaltılması bireylerden başlar

Çünkü afetler karşısında bireylerin
can ve mal emniyetlerinin korunması esastır. Bu noktada toplumun her bireyinin
hak ve sorumlulukları vardır. Esasen afetlerde gönüllülük kavramı da bu hak ve
sorumlulukların hayata geçirilmesi ile bağlantılıdır

Mahalle Afet Gönüllüsü Ol, Bir Hayata Dokun!…

Tüm Çalışmalarımız

Yaptığımız Çalışmalar ve Etkinlikler

Ataköy 2-4-6.Kısım MAG Ekibi

Ataköy 2-4-6.Kısı’da verilen 36 Saatlik MAG Eğitim Programını tamamlayıp MAG olmaya hak kazananlar için düzenlenen tören 2021

Etkinlik -2

Etkinlik Açıklaması

Etkinlik -3

Etkinlik Açıklaması

Tüm Etkinliklerimize buradan ulaşabilirsiniz

Değerlerimiz

MAG-DER GÖNÜLLÜ YAPILANMASI TEMEL İLKELERİ

;

Gönüllülük
Mahalle esaslı yapılanma
Tabandan tavana yapılanma
Hazırlanma

İyi hazırlanmış, güncel ve denenmiş standart bir eğitim paketi

Ekip çalışması

Ekip çalışması ve işbirliğine açık çözüm odaklı bir yapılanmadır.

Kurumsal Aidiyet

Oldukça yaygın ve kabul görmüş kurumsal kimlik ve aidiyet duygusu kazandırır

Afet Yönetimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi mevzuatı çerçevesinde mevcut afet yönetim sistemi ile
uyum içerisinde çalışabilme becerilerini kazandırır

Afetlere hazır bir Türkiye için

Eğitimlere katılın ve Mahalle Afet gönüllüsü olun